Ponuda stanova

Savremeno oblikovanje i materijalizacija doprinose stvaranju kvalitetnijeg životnog prostora, a objekat se izdvaja od ostalih objekata u okruženju kako izgledom tako i kvalitetom stanovanja.

Kompletnu ponudu stanova možete pogledati ovdje.

Mahovljanska petlja

„Građevinsko preduzeće GRADIP AD ima preko 65 godina tradicije, kvaliteta i uspjeha u građevinarstvu koje smo ostvarili svojim radom i željom da naš kvalitet bude mjera uspjeha i kategorija standarda.

Gradnja po svjetskim standardima

Stalna saradnja sa naučno tehničkim i visoko obrazovnim ustanovama, praćenje svetskih inovacija, poznavanje arhitektonskih i kulturnih tradicija, visoki nivo mehanizacije, omogućuju realizaciju projekata za investitore sa najrazličitijim zahtevima, kao i svih vrsta objekata - stambenih, poslovnih, industrijskih, najsloženijih rekonstrukcija, niskogradnje i infrastrukture. Visok nivo kvaliteta usluga postižemo tako što poštujemo procedure koje zahtijevaju standardi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001.

Građevinska operativa

Iako uspješno poslujemo u mnogim granama privređivanja, najveće poslovne uspjehe postižemo u oblasti građenja svih vrsta objekata u domenu visokogradnje i niskogradnje, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Naša građevinska operativa učestvovala je u izgradnji projekata u deset zemalja na tri kontinenta.

Pogon

U radnoj jedinici „Pogon“ vrši se proizvodnja građevinskih materijala kao i obavljanje usluga autotransporta i usluga građevinskom mehanizacijom. Proizvodnja građevinskih materijala i proizvoda odvija se procesima obrade armature, proizvodnji betona i armirano - betonskih proizvoda namijenjenih izgradnji građevinskih objekata, kao i slobodnoj prodaji. Svi proizvodi su atestirani sa izuzetnim, kvalitetnim performansama.

Kamenolom

U okviru faze eksploatacije na već pripremljenim platoima vrše se minerski radovi, bušenje, usitnjavanje, utovar i transport kamenih agregata do postrojenja za drobljenje kamena.

Hotel CITY

Građevinsko preduzeće „Gradip“ je vlasnik poslovnog centra „City“, koji se nalazi u centru Prnjavora. Ovo, po mnogo čemu reprezentativno zdanje, izgradili smo vlastitim sredstvima i uz angažovanje vlastite radne snage, a u okviru njega se nalazi i hotel „City“. Hotel raspolaže sa ukupno 29 moderno opremljenih soba u potpunosti prilagođenih potrebama poslovnog čovjeka.

Priznanja

Visoka profesionalnost u izvođenju, razlog je što je GP GRADIP AD do sada dobijao brojna priznanja, kako domaćih, tako i stranih investitora.

Građevinsko preduzeće GRADIP AD je osnovano 1948 godine i od tada se bavi izvođenjem svih vrsta građevinskih radova. Osnovne djelatnosti preduzeća su izgradnja objekata visoko i niskogradnje, projektovanje, nadzor, inženjering, proizvodnja i prodaja građevinskog materijala, eksploatacija i prerada kamena, transportne usluge, usluge građevinskom mehanizacijom...

Saznajte više:

POSLOVANJE

POSLOVANJE
Svi naši uspjesi i pozitivni poslovni rezultati postigniti su, prije svega, timskim radom svih zaposlenih u preduzeću – od menadžmenta, tehničkog osoblja i radnika. Maksimalna efikasnost u radu postignuta je modernizacijom opreme i stalnim praćenjem razvoja tehnologije u građevinarstvu. U toku svih godina svoga postojanja, preduzeće „Gradip“ ulaže u obrazovanje i profilisanje mladih i stručnih kadrova.

CILJEVI

CILJEVI
Želja nam je, a i cilj kojiem svakodnevno težimo, da upravo GP Gradip AD bude taj koji će postavljati visoke standarde u kvalitetu izvršenog posla, poštovanju ugovorenih rokova i u odnosu prema klijentima uopšte. Naš prepoznatljivi kvalitet prisutan je u svim regijama Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, kao i Rusije, Češke, Slovačke, Alžira, Libije, Iraka, i drugih zemalja u kojima smo radili samostalno ili kao poslovni partneri sa drugim firmama.

ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA
Organizovani smo kao akcionarsko društvo, u čijem sastavu rade Radna jedinica „Građenje“, Radna jedinica „Kamenolom i separacija“, Radna jedinica „Pogon“ i Radna jedinica „Hotel City“, te zajedničke službe. „Pogon“ u svom sastavu ima dvije organizacione jedinice – Proizvodnju građevinskog materijala i Autotransport i mehanizaciju.

Politika kvaliteta

Misija postojanja i poslovanja građevinskog preduzeća „GRADIP“ AD Prnjavor, ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja zainteresovanih strana za proces inženjeringa u građevinarstvu, proizvodnje građevinskih materijala i izvođenja građevinskih i zanatskih radova uz potpunu kontrolu uticaja na zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu. Preduzeće „GRADIP“ AD Prnjavor, postavlja na prvo mjesto zadovoljstvo svojih korisnika usluga a time i uspjeh preduzeća, kroz povećanje kvaliteta proizvodnje građevinskih materijala i izvođenja građevinskih i zanatskih radova uz zadovoljenje sljedećih postavki: Korisnici usluga su uvaženi partneri koji odlučuju o uspjehu preduzeća; Preduzeće je opredjeljeno da prepoznaje želje i buduće zadatke korisnika usluga i da ih ispunjava po kvalitetu i pouzdanosti, ekonomičnosti i poštovanju termina isporuke; Problemi i uočene greške su šanse za inovacije i poboljšanja u preduzeću; Kvalifikacija i motivacija zaposlenih radnika je osnovni uslov za uspjeh preduzeća.

Preuzmi datoteku
Reference

Najbolja potvrda kvaliteta realizovanih projekata, a samim tim stručnosti, znanja i iskustva kadra i svih zaposlenih su brojni uspješno realizovani projekti na području naše Opštine, a naš kvalitet i stručnost potvrđeni su i u drugim gradovima šireg okruženja na izgradnji brojnih objekata. Referentna lista izgrađenih objekata Građevinskog preduzeća „GRADIP“ AD je vrlo duga i raznovrsna. Na njoj se nalaze stambene, stambeno – poslovne zgrade, poslovni objekti trgovačke namjene (tržni centri), administrativni poslovni objekti, proizvodne hale, inženjerski objekti (vodotornjevi, industrijski dimnjaci, rashladni tornjevi, termoelektrane), mostovi, saobraćajnice, objekti infrastrukture (prepumpna postrojenja, kanalizacione i vodovodne mreže, parking prostori ...)

Opširnije