Energetska efikasnost – TV emisija “Računica”

12 Maj 2018

gradip

Izgradnja objekata koji su energetski efikasni je već postala naša sadašnjost. Energetski efikasni objekti svojim korisnicima nude komfor, te zadržavaju energiju što dovodi do značajnih ušteda i dugoročne koristi. Preduzeće GRADIP a.d. posjeduje energetski sertifikat koji izdaje Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske kojim se potvrđuje da su naši objekti izgrađeni po propisima, te se smatraju energetski efikasnim. 

Ostale novosti

gradip

GP GRADIP AD

ADRESA
Banja Luka
Srpska ulica 103, 78000 Banja Luka
Prnjavor
Svetog Save 28, 78430 Prnjavor

TELEFON
+387 51 660 910
+387 51 660 940
FAX
+387 51 660 722
EMAIL
gradip@gradip.com
gradip