Uspješno izvedeni radovi putničkog električnog lifta u objektu Hotela "City" u Prnjavoru

17 Maj 2018

gradip

Sve projektantske ideje usmjerene su ka nadogradnji vertikalne komunikacije,odnosno putničkog lifta,  u cilju bolje aktivacije dosadašnjeg objekta.Sam kvalitet prostora poboljšao se i kroz redizajn enterijera hotela i stvaranju novog ambijentalnog doživljaja u prostoru.

Ostale novosti

gradip

GP GRADIP AD

ADRESA
Banja Luka
Srpska ulica 103, 78000 Banja Luka
Prnjavor
Svetog Save 28, 78430 Prnjavor

TELEFON
+387 51 660 910
+387 51 660 940
FAX
+387 51 660 722
EMAIL
gradip@gradip.com
gradip